Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

EHS Specialist II Relevant Educational Qualifications Job

5 months ago Other categories Cleveland Heights   80 views
Job Details

Uloit pracovn pozici Uloit pracovn pozici

Firma Parker Hannifin Industrial, s.r.o. je soust Parker Hannifin Corp., ldra na trhu system a technologi v oblasti zen pohybu. Lokace Chomutov je multi-divizn zvod se irokm produktovm portfoliem zahrnujcm odvtv hydrauliky, filtrace, tekutinovch ppojek a klimatizanch obvod. Spolupracuje pi prosazovn vech aspekt a cl ve spolenosti Parker Hannifin Industrial s.r.o. v oblasti BOZP, PO ivotnho prosten a Energetickeho managementu. Spolupracuje se vemi divizemi v rmci lokace na pravidelne bzi. Administrativn zajiuje kategorizaci prac, pracovn razy a spolupracuje pi vyetovn pracovnch raz. Prosazuje EHS kulturu, povdom a spoluprci v obchodnm prosted. Vytv si blzke vazby na jednotlive divize a business units, stejn jako na korportn EHS. Dodruje standardy v souladu s korportnmi i diviznmi cli (Safety WIN certifikace). Je lenem EHS komise. Spolupracuje pi auditovn podporujc dodrovn zavedench standard v oblasti BOZP, PO a ivotnho prosted. Vede aktivity ve smyslu naplnn firemn kultury: "safety first", kontroluje vasnost a efektivnost npravnch opaten. Podl se na plnn cl a projekt v oblasti EHS. Spravuje zmny bezpenostnch instrukc dle poadavk jednotlivch diviz. Spolupracuje pi pprav a realizaci certifikanch audit v oblasti ISO14001 a ISO 45001. astn se ron provrky BOZP Spolupracuje na odstraovn zjitn a neshod z audit, provrky a sttn sprvy. Spolupracuje pi internch auditech v oblasti EHS ve spoluprci s ext. poradenskou spolenost. Pipravuje a provd kolen v oblasti EHS. Spravuje registr rizikovch prac a zodpovd za aktuln kategorizaci prac. astn se kontrol KHS. Spolupracuje s oddlenm HR pro nastaven npln lekaskch prohldek. astn se pravidelnch dohled s poskytovatelem pracovnlekaskch slueb. Spolupracuje s divizemi na hodnocen ergonomie na pracovitch. Spolupracuje na provdn men rizikovch faktor provdne ext. dodavateli. Provd analzy pracovnch raz, skoronehod a rizik Spolupracuje na pprav msn komunikace v rmci EHS. V v oboru BOZP, S v oboru PO nebo OZO v prevenci rizik a porn ochrany; podnikov ekolog Min 1 rok praxe v oblasti BOZP, PO, ivotnho prosted AJ - na komunikativn rovn NJ - komunikativn znalost vhodou MS Office - velmi dobr znalost znalost norem ISO 14 000, ISO 45001 - udrovn systemu aplikace poadavk norem v praxi znalost a provozn zkuenost v oblasti BOZP a PO a odpadoveho hospodstv znalost procesu hodnocen rizik a ergonomickeho vyhodnocen pracovi schopnost pevdt do praxe poadavky legislativy a internch norem vborne prezentan dovednosti a schopnost pracovat v maticove struktue prakticke dovednosti - problem solving (A3, 5 Why, Pareto, PDCA) samostatnost s minimln superviz a orientace na vsledek idi referent vyhl. 50 4 Nabzme: odpovdajc finann ohodnocen, prci u stabilnho zamstnavatele, odborne vzdlvn, dovolenou navc, pspvek na stravovn, pspvek na penzijn pipojitn, bonusy, premie. Rdi Vs v naem tmu pivtme! Parker Hannifin EMEA Srl ("PHEMEA"), based in Etoy, Switzerland, is the Principal Operating Company for Parker in the EMEA region. It is supported by a network of Parker Manufacturing Divisions and Sales Company Entities. S ronm obratem 14,3 miliard USD ve fisklnm roce 2019 je Parker Hannifin pednm svtovm diverzifikovanm vrobcem pohybovch a dicch technologi a system, poskytujc precizn een zakzek pro mobiln, prmyslove a letecke trhy. Spolenost psob v 50 zemch svta. Spolenost Parker zvila sve ron dividendy vyplcene akcionm po dobu 63 po sob nsledujcch fisklnch let, v ebku indexu S&P 500 tak pat mezi pt nejvtch rekordman s trvalm nrstem dividend. Parker je zamstnavatelem, kter poskytuje rovne pleitosti a nediskriminuje na zklad vku, rasy, nboenstv, etnickeho pvodu, pohlav, sexuln orientace nebo zdravotnho postien.

Uloit pracovn pozici Uloit pracovn pozici

apply now
apply nowCompany Description
As the global leader in motion and control technologies, Parker thrives when our products and solutions solve our customers’ challenges.
Our global success is based on a simple equation: an empowered workforce operating in a supportive environment fosters innovative ideas and solutions. We encourage our employees to pursue ideas, and more importantly, we listen to them. When we succeed, we recognize employees and team achievements and create exceptional opportunities for career growth with a global company.